skip to Main Content

Personel Verimliliği Nasıl Ölçülür?

Personel Verimliliği

Personel Verimliliği Nasıl Ölçülür?

Personel verimliliği işletmelerin başarısına yön veren en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bu yüzden iş saatleri içinde geçen zamanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak yöneticilerin en önemli görevlerinden biridir. Fakat bazen ruhsal, fiziksel hatta bazen de keyfi durumlar personelin verimliliğini azaltabilir. Maalesef işverenlerin iyi niyetlerini suistimal ederek çalışma saatlerinde bolca verimsiz aktiviteler yapmayı kendilerine görev bilen personellere de rastlanabilmektir. Bu yüzden personel verimliliğini ölçümleyebilmek çok önemlidir. Personel verimliliği nasıl ölçülür sorusu öncelikle ölçmenin neleri içerdiği sorgulanarak cevaplanacak bir sorudur.  Teleskop Personel Yönetim Sistemi gibi web tabanlı performans yönetimi uygulamaları sayesinde öncelikle işletmenin içerisinde bulunduğu mevcut görev ve sorumluluklar belirlenir ve yapılması gerekenler düzenli bir şekilde ortaya konur. Burada temel amaç çalışanın motivasyonunu düşürmeden performansının arttırılmasını sağlamaktır.

Sürekli Gelişmek için Performans Yönetimi

Performans verimliliği nasıl ölçülür sorusunun altında yatan temel kaygı sürekli gelişimin nasıl sağlanacağına dair olan düşüncedir. İşletmelerin en büyük kaygısı ve en büyük isteği gelişimin devamlılığını sürekli hale getirmektir. Bu yüzden performans verimliliğini ölçmek işletmelerin en çok dikkat ettiği unsurlardan birisi olmalıdır. Performans yönetim programları işletmeleri hedeflerine ulaşabilmesi için bir sistem oluşturur. Çalışanların mevcut performansları ölçülür ve olması gereken performans değerleri hesaplanır. Burada aksayan noktaların  tespit edilmesi gelecek planları için önemlidir. Personel verimliliği sistemi gerekli olan analizleri yaptıktan sonra bütün personelin verimliliğini raporlayarak çalışanların görevlerini yerine getirip getirmediğini düzenli olarak yöneticilere onlie ortamda rapor halinde sunmaktadır. Bu sistem sayesinde ölçülen performans verimliliği ve bu verimliliği sağlayamayan personeller çok daha rahat bir şekilde tespit edilebilir hale gelmektedir.

Personel Verimliliği Planlaması ve Ölçümü

Günümüzde işletmelerimiz maalesef doğru sonuçlar vermekten uzak metotlar kullanarak personel verimliliğini ölçmeye çalışmaktadır. Halbuki günümüz teknolojisini en verimli şekilde değerlendiren performans yönetim sistemleri sayesinde bu işlem çok daha doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Personel verimliliğine yönelik sistemler işletmenizin performansını dilediğiniz çizgiye çıkarmanızı sağlayacak bir birikimin ürünüdür. Bir nevi çalışanların düzenli çalışmasını kontrol eden bu sistem sağladığı verimlilik ölçümü sayesinde çalışanların gerçek performansını ortaya çıkarabilecek özelliğe sahiptir. İşletme, sistemin sunduğu gerçek veriler sayesinde verimli çalışan personel ile verimsiz çalışan personellerin ayrımını çok rahat yapılabilir hale gelinebilmektedir.

Back To Top