skip to Main Content

Lojistik Yönetimi Hakkında Yeni Eğilimler

Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Bu yazımızda saha ve lojistik yönetimi için bilişim teknolojilerine olan eğilim ve ihtiyaçları değerlendirerek sektörün kapasitesinin bilişimi teknolojileri kullanılarak nasıl arttırılabileceğini değerlendiriyoruz.

Lojistik Sektörünün İhtiyaçları

Bilişim teknolojileri firmaları günümüzde lojistik firmalarının saha ve lojistik yönetimi ihtiyaçlarına yönelik çözümleri rahatlıkla geliştirebilmaktedir. Bilişim teknolojileri sayesinde özellikle firmalar maliyet azalışı ile birlikte verimlilik artışı, hız, big data ve müşteri memnuniyeti konularındaki ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yine bilişim teknolojileri dolaylı olarak da kırtasiye vb giderleri düşürmesi sebebiyle oldukça çevreci bir tercihtir.

Bildiğiniz üzere günümüz rekabet şartlarında firmalar maliyetlerini düşürmeye çalışırken aynı zamanda müşterilerinin memnuniyetini arttırmak istemektedir. Fakat ülkemizdeki lojistik firmalarının bir çoğu bugünün işini dünün metodları ile gerçekleştirmeye çalışarak çağın gereksinimlerini karşılamaktan uzak kalmaktadır. Bu yüzden lojistik firmalarının bir diğer ihtiyacıda yenilikçi bir saha lojistik yönetimi gereksinimidir.

Lojistik Sektörünün Eğilimleri

Yenilikçi firmalar sektörde kendilerini rakiplerinden farklılaştıracak çağın getirdiği yenilik ve eğilimlerin farkında olup sektörde ön plana çıkmalarını sağlayacak lojistik yönetimi için bütünleşik tedarik zincirlerini oluşturmakta ve bu zinciri en verimli yönetmelerini sağlayabilecek bilişim teknolojileri ürünlerini bünyelerine katmaktadır. Böylelikle  firmalar hız ve mobiliteyi sağlayarak tedarik zinciri döngülerini hızlandırabilmekle beraber sağadan aldıkları veri ile müşterilerinin taleplerini anlamlandırabilmekte ve farklı segmantasyonlarla müşteri memnuniyetini arttırmaktadır. Yenilikçi eğilim lojistik sektöründe fark yaratırken bu eğilime sahip firmalar pazar paylarını büyüterek parlak bir geleceğe yürümektedirler.

Saha ve Lojistik Yönetimi

Binlerce saha çalışanı bulunan lojistik sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biride saha ve lojistik yönetimidir. Saha çalışanlarının gerçek zamanlı konumları, günlük gitmeleri gereken mesafeler, tamalanan iş sayıları ve müşteri geri bildirimleri gibi konuları günümüzde çoğu lojistik firması maalesef yönetememektedir. Halbuki saha yönetimini gerçekleştirebilen firmalar hem çalışanlarının günlük performansını arttırırken sağlanan etkin saha ve lojistik yönetimi sayesinde iş akışlarını hızlandırarak müşteri memnuniyetini arttırabilmektedir.

Saha Yönetimi Programı

Lojistik firmalarının etkin saha yönetimlerini gerçekleştirebilmeleri için anlık olarak saha personelleirini bir saha yönetimi programı ile takip edebilmeleri gerekmektedir. Bu yüzden kullanılacak bilişim teknolojileri çözümünün online ve web tabanlı olması saha yönetimlerini kolaylaştıracaktır. Kullanılacak web tabanlı programın saha yöneticilerine saha personellerinin yönetimini ofis ve cihaza bağlı olmaksızın herhangi bir noktadan gerçekleştirebilmesini sağlayacaktır.  Seçilecek saha yönemi programının farklı uzmanlık alanlarına sahip personelleri ekiplere bölebilmesi ve bu ekiplere özel ayrı ayrı form ve anketler oluşturabilmesi gerekir. Böylelikle doldurulan bu anket ve formlar sayesinde yöneticiler saha çalışmaları hakkında geri bildirimler alabilirler. Yine programın geri bildirimleri raporlayabilen bir yapıda olması gerekir. Raporlama sayesinde yöneticiler saha ekiplerini analiz ederek iş akışlarındaki aksaklık bulunan alanların aksaklıklarını giderip işletmeleri için performans artışı sağlayabilir. Yöneticiler yine çalışanlarının günlük tamamladıkları iş sayısı ve işte geçirdikleri zamanı program sayesinde görerek çalışanlarının yolda takip ettikleri rotayı inceleyebilmelidir. Böylece gerekli görülmesi halinde tüm bu bilgileri revize ederek çalışanların performansının arttırılması ve yol maliyetlerinin azaltılması sağlanabilir.

Gördüğünüz gibi işletmeler etkin saha ve lojistik yönetimi sayesinde sağlayacakları zaman tasarrufuyla bile farkında olmadıkları atıl kapasitelerini değerlendirme imkanı bularak yeni personel ve araç tedariği yapmalarına gerek kalmadan işlerini büyütebilme imkanına sahip, burada firmaların tek yapması gereken günün teknolojilerine kapılarını açmak olacaktır.

Back To Top