skip to Main Content

İşletmeler için Ekip Yönetimi

İşletmeler için Ekip Yönetimi

Ekip Yönetimi

Globalleşen Dünya’da işletmeler iyi yada kötü yönde de olsa bir dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşüm içerisinde işletmelerin ayakta kalabilmesi için en önemli unsur çalışanların operasyonel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmasından geçmektedir. Bu yüzden çalışanlar artık bireysel çalışma ve başarılarından ziyade ekip olarak hareket etmektedir. İşletmeler ise bünyelerinde oluşturdukları çalışma ekiplerinin başarısını arttırabilmek için etkin bir ekip yönetimi gerçekleştirmek istemektedir. Peki sürekli gündemde olan bu ekip yönetimi nedir ve neden önemlidir?

Ekip Yönetimi

Öncelikle “Ekip” nedir bunu kısaca tanımlayalım. Belli bir sayının üzerinde yani birbirine benzer beceri, düşünce ve eğitime sahip birden fazla çalışanın işletme hedeflerine yönelik bir araya getirilmesidir. İşletmenin sahip olduğu ekibin hedeflere ulaşabilmesi için operasyonel kabiliyetlerinin yanında yeniliklere ve paylaşıma açık olması ve ekip ruhu içerisinde hareket etmesi gerekir.

Peki Ekip Yönetimi neden bu kadar önemlidir? Etkin bir ekip yönetimi; ekip içinde bulunan çalışanları sürekli olarak motive ederek ekip üyelerinin performans ve verimliliklerinin artmasını sağlar. Bunun yanında saha çalışmalarında yapılan hataları tespit ederek bu hataların en aza indirilmesini sağlamaktadır. Böylelikle işletmenin iş gücü kaybının azaltarak eldeki imkanların doğru kullanılmasını sağlayarak işletme maliyetlerinin düşürülmesi sağlanır.

En Popüler Ekipler

Globalleşen yani ithalat ve ihracat yapan yada farklı ülke ve şehirlerde iş yapan işletmelerin iş yoğunluğu öyle arttı ki küçük işletmelerde bir veya birkaç kişinin yaptığı işler bu işletmelerde departmanlara dönüştü ve bu departmanlarda çalışanlarda artık birer ekip üyesi oldu. Günümüzde en popüler departman ve ekipler ise işletmenin marka bilinirliği ile büyümesine katkı sağlayacak olan satış departmanı = satış ekibi, Pazarlama departmanı = pazarlama ekibi yada saha ekibi diyebileceğimiz departmanlardır.

Departmanların içerisinde yapılan işin ihtiyaçlarına göre birden çok ekipte olabilmektedir. Bu ekipler farklı konu ve uzmanlık alanlarına göre adlandırılabildiği gibi bölgesel olarakda adlandırılabilir. Örnek vermek gerekirse anadolu yakası pazarlama ekibi yada kurumsal pazarlama ekibi gibi ekipler diyebiliriz.

Etkin Ekip Yönetimi

İşletmelerin etkin bir ekip yönetimi gerçekleştirebilmesi için bazı gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Bu gereksinimlerden en önemlilerinden biri ekip yöneticisidir. Ekip yönetiminde tecrübeli, yeniliklere açık ve işletme hedeflerinin farkında olan bir ekip yöneticisi, sorumluluğu altında olan ekip üyelerini en doğru şekilde işletme hedefleri doğrultusunda yönlendirebilmektedir.

Bir diğer önemli gereksinim ise ekip üyesi olan çalışanlardır. Çalışanlar sadece aldıkları iş direktifleri doğrultusunda değil kendi bilgi ve becerilerini göstererek bireysellikten uzak olacak şekilde ekip ruhu içerisinde işletme hedeflerine ulaşmak istiyor olmalıdır.

Ekip yönetimi için gerekli olan en önemli ihtiyaçlardan biride teknolojik gereksinimlerdir. Yapılan çalışmaların planlanıp programlanması, takip edilmesi, sonuçlarının sağlıklı bir şekilde raporlanıp analiz edilebilmesi için işletme bünyesinde bir teknolojik alt yapının olması gerekmektedir.

Özellikle satış ve pazarlama gibi saha ekipleri bulunan firmalar saha ekibi çalışanlarının işletme dışındaki performanslarını yani kısaca ne yapıp ne ettiklerini yakınen takip etmek durumundadır. Saha koşullarının çalışanlarının dikkatini dağıtarak performanslarını etkilemesinin önüne geçmek için işletmeler saha ekip yönetimi programına ihtiyaç duymaktadır. Ekip yönetimi programı ile işletmeler ekip yöneticisi vasıtasıyla saha ekiplerinin çalışmalarını günlük olarak önceden planlayabilir, günlük iş listesi oluşturabilir ve hatta konumlarını canlı olarak takip edebilirler. Bunun yanında ekip üyelerinin saha çalışmalarından elde ettiği geri bildirimleri ekip yöneticisi raporlayarak analiz edebilir ve ekip performansını arttıracak dönüşümleri gerçekleştirebilir. Bunun için ekip yöneticisinin sahip olması gereken tek şey web tabanlı çalışabilen bir saha personeli takip programıdır.

Teleskop.co Saha Ekip Yönetimi Programı

Ülkemizde birçok firma saha ekiplerini yönetebilmek için Teleskop.co saha ekip yönetimi programını tercih etmektedir. Teleskop.co ile ekip yöneticileri, ekip üyelerinin telefonlarına yüklenen uygulama sayesinde çalışanlarını gerçek zamanlı olarak izleme olanağına kavuşur. Bunun yanında programın web tabanlı çalışması sayesinde herhangi bir akıllı cihaz üzerinden kullanıcı adı ve şifresini kullanarak ister ofiste ister evde isterse de tatilde çalışanların günlük iş akışlarını iş yerinde olduğu gibi takip edebilir. Farklı raporlama seçenekleri ile ekip yöneticisi ekip üyelerinin performansını değerlendirerek gerekli performans arttırıcı çalışmaları yapabilmektedir. Teleskop.co ekip yönetimi programını 14 gün ücretsiz olarak denemek için tıklayınız.

Back To Top